Banning Cassatie: Civiel recht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

16 October 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid; art. 6:162 BW. Benadeling schuldeiser. Persoonlijk ernstig verwijt.

ECLI:NL:HR:2020:1635, 16 oktober 2020, 19-04036.

Lees hier de volledige uitspraak.