BANNING Cassatie: Minister Asscher reageert op de uitspraak van de Hoge Raad inzake kindgebonden budget bij kinderalimentatie

08 February 2016

Minister Asscher (SZW) heeft de Kamer eerder toegezegd de gevolgen van de Wet hervorming kindregelingen kwalitatief te monitoren en de Kamer te informeren nadat de Hoge Raad zich heeft uitgesproken naar aanleiding van de gestelde prejudiciële vragen. De minister geeft met deze brief uitvoering aan deze toezeggingen en geeft ook een reactie op de uitspraak.