Banning Cassatie: Procesrecht. Personen- en familierecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

01 April 2022

Niet-tijdige betekening verzoek tot echtscheiding (art. 816 lid 1 Rv). Verzoek niet-ontvankelijk? Overeenkomstige toepassing art. 120-121 Rv.

ECLI:NL:HR:2022:481, 1 april 2022, 21/00924.

Lees hier de volledige uitspraak.