BANNING Cassatie: Uitleg testament

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

15 January 2016

Erfrecht. Uitleg testament (art. 4:46 BW). Ouderlijke boedelverdeling; verplichting tot zekerheidstelling voor vordering uit overbedeling. Art. 4:45 BW: tijdstip beoordeling vervulbaarheid voorwaarde.

ECLI:NL:HR:2016:46, 15 januari 2016, nr. 14/03817

Klik hier voor de volledige uitspraak.