Banning Cassatie: Verbintenissenrecht. Huurrecht woonruimte.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

24 June 2022

Art. 6:127 lid 1 BW. Verrekeningsverklaring. Art. 45 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Kan verhuurder beslag leggen op huurtoeslag van huurder voor ‘oude’ huurschuld? Strekt beslag ook tot verhaal van rente en kosten?

ECLI:NL:HR:2022:931, 24 juni 2022, 21/01604.

Lees hier de volledige uitspraak.