BANNING Cassatie: Verbintenissenrecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

15 December 2017

Verbintenissenrecht. Ondeugdelijke uitvoering van aannemingsovereenkomst? Is ingebrekestelling vereist of is verzuim ingetreden door verstrijken van termijn dan wel door mededeling van de schuldenaar (art. 6:83, onder a en onder c, BW van Curaçao)?

ECLI:NL:HR:2017:3144, 15 december 2017, nr. 16/05475

Klik hier voor de volledige uitspraak.