Uitspraak Hoge Raad: Cassatie in het belang der wet. Alimentatie gewezen echtgenoten.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

25 November 2022

Valt vóór het huwelijk tussen aanstaande echtgenoten gesloten nihil-beding inzake partneralimentatie onder de reikwijdte van de nietigheidsbepaling van art. 1:400 lid 2 BW? Toepasselijkheid uitzonderingsbepaling art. 1:158 BW.

ECLI:NL:HR:2022:1724, 25 november 2022, 22/00950.

Lees hier de volledige uitspraak.