De werking van het nemo-plusbeginsel bij vestiging van erfpacht/ opstal op een appartementsrecht

14 December 2011

Voor het Tijdschrift voor Vastgoedrecht heeft Paula Kemp een artikel geschreven over de werking van het nemo-plusbeginsel bij vestiging van erfpacht/ opstal op een appartementsrecht.