De Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw: update… de derde ronde

expertise:

Real Estate, Construction & Environment

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

15 April 2019

Voorgeschiedenis

Het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen is al op 21 januari 2017 door de Tweede Kamer aangenomen.

In de Eerste Kamer stuitte het wetsvoorstel op veel weerstand. De stemming over het wetsvoorstel is uiteindelijk aangehouden omdat er onvoldoende draagvlak was in de Eerste Kamer. De behandeling van het wetsvoorstel lag vervolgens maandenlang stil.

De minister heeft in juni 2018 de Eerste Kamer verzocht de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten. De Eerste Kamer heeft dit uitgesteld tot het moment dat de Tweede Kamer opnieuw over dit onderwerp had gedebatteerd. Dat debat heeft uiteindelijk in december 2018 plaatsgevonden en toen heeft de minister aangegeven dat het wetsvoorstel niet wordt aangepast, ondanks de vele bezwaren van de Eerste Kamer.

Derde termijn!

De Eerste Kamer heeft de brief van de minister van Binnenlandse Zaken van 26 maart 2019 inzake het wetsvoorstel voor kennisgeving aangenomen. De minister probeert in deze brief om de bezwaren van de Eerste Kamer weg te nemen. De commissie van de Eerste Kamer stelt voor om een korte derde termijn over het wetsvoorstel te houden. De beraadslagingen over dit wetsvoorstel zullen op 23 april 2019 plaats gaan vinden.

Waarom een derde termijn?

Het lijkt een noodoproep van de Eerste Kamer om met verbeteringen op het wetsvoorstel te komen. Voor het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen is in de Eerste Kamer op dit moment onvoldoende draagvlak terwijl de minister het in ongewijzigde vorm wil doorzetten.

Het is zeer de vraag of een derde termijn meer draagvlak gaat opleveren in de Eerste Kamer.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen ná 23 april aanstaande.

Meer weten

Heeft u vragen of opmerkingen over het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen? Bel of e-mail dan vrijblijvend met één van de bouwrechtspecialisten van BANNING: Philip van der Ven, Dennis Beekhuijzen of Jeroen Weijer.