Energie +, januari 2010, “Juridische perikelen bij warmtenetten”

sector:

Energy and Sustainability

expertise:

Competition & Regulatory

02 February 2010

Bij uitbesteding van de aanleg en het beheer van warmtenetten denken overheden vaak dat openbaar aanbesteden verplicht is. Aan de hand van geldende regelgeving lijkt deze aanname te kunnen worden genuanceerd. Een ander onderwerp wordt daarentegen vaak over het hoofd gezien: is er sprake van staatssteun die al dan niet verenigbaar is met het Verdrag betreffende de (werking van de) EU , ook wel het Verdrag Van Lissabon genaamd.

Voor het blad Energie+ schreven Laurens Terpstra en Silvia Vinken een artikel over aanbesteding en de discussie omtrent de geoorloofdheid van staatssteun en subsidies.