Europese ontwikkelingen

expertise:

Competition & Regulatory

30 March 2010

In mei van dit jaar loopt de huidige Europese wetgeving op het gebied van distributieovereenkomsten af. De hevige lobbystrijd tussen merkproducenten, internetwinkels en consumentenorganisaties bevindt zich in de laatste fase. Binnenkort dient de Europese Commissie de nieuwe regels vast te stellen. Laatste knelpunt: beperken van verkoop via internet.

De laatste versie van de nieuwe concept Groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten lijkt aan merkproducenten ruimte te bieden om internetverkoop te beperken. Zo zal de producent kunnen verbieden dat de distributeur een internet platform van een derde gebruikt, tenzij het internetsite voldoet aan de eisen en voorwaarden van de merkproducent. Dit impliceert dat merkproducenten verkoop via (niet goedgekeurde) internet kanalen kunnen gaan verbieden.

De Europese Commissie heeft een nieuwe Groepsvrijstelling aangenomen voor die bepaalde overeenkomsten in de verzekeringssector vrijstelt van het kartelverbod. De nieuwe Groepsvrijstelling gaat per 1 april as in en betreft deels een wijziging van de bestaande Groepsvrijstelling. De wijzigingen hebben vooral betrekking op uitwisseling van informatie bij gezamenlijke studies en (her)verzekeringspools.

De Deense kartelautoriteit heeft bepaald dat Bestseller AS weer prijsinformatie mag uitwisselen met haar franchisenemers. Normaal gesproken is uitwisseling van prijsinformatie tussen een franchisegever en franchisenemers toegestaan. Hier was de uitwisseling echter integraal verboden met het opleggen van de wederverkoopprijzen van de franchisenemers. Dat laatste is verboden. Na wijziging van het IT systeem en contracten met haar franchisenemers, mag Bestseller AS nu wel weer informatie uitwisselen.

De Spaanse kartelautoriteit is een tweetal onderzoeken gestart. De eerste betreft in de markt voor verkoop en distributie van motoren. De tweede betreft een drietal brancheverenigingen in de agrarische sector.