Financieel Dagblad, 16 september 2010, “NMa waarschuwt top van ondernemingen”

expertise:

Competition & Regulatory

15 September 2010

Met het opleggen van boetes aan commissarissen geeft de NMa een opmerkelijk signaal af, zo merken Silvia Vinken en Minos van Joolingen (sectie EU & Mededinging) op in het FD van 16 september jl. Managers en bestuurders van ondernemingen kunnen sinds oktober 2007 persoonlijk worden beboet voor overtredingen van de Mededingingswet (Mw), waaraan zij feitelijk leiding hebben gegeven. Tot voor kort had de NMa geen gebruik gemaakt van deze bevoegdheid, maar onlangs heeft zij vier commissarissen en een directeur beboet.

In de zogenaamde Wegener-zaak worden commissarissen als feitelijk leidinggevenden gestraft voor het niet goed uitvoeren van hun toezichthoudende taak op het bestuur. Opvallend genoeg gaat het hier niet om een klassieke kartelzaak, maar om het niet naleven van voorwaarden bij een concentratie. In deze zaak is de overtreding bovendien aangevangen in een periode waarin feitelijk leidinggeven nog niet strafbaar was.

Klik hier om het gehele artikel te lezen dat op 16 september 2010 werd gepubliceerd in het Financieele Dagblad