Hoge Raad erkent grens zorgplicht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

23 February 2011

Uit een arrest van de Hoge Raad van december 2010 blijkt dat een belegger van Fortis bijna € 13 mln aan schadevergoeding heeft gevorderd. Reden was de vermindering van de aandelenkoers van f 63 mln in 2000 naar nog geen $ 2 mln. Grondslag van de vordering was wanprestatie bij de tussen de partijen gesloten beheerovereenkomst.

Daphne Castelijns en Marc Janssen schreven hierover een artikel in het Financieele Dagblad d.d. 24 februari 2011.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.