Mogelijke betaling van kansspelbelasting voor werknemers die WK-pool organiseren

31 December 2000

Tijdens het WK zijn er veel bedrijven die een WK-pool organiseren. Werknemers lopen echter het risico dat zij 29 procent kansspelbelasting moeten afdragen, wanneer het prijzengeld meer dan 454 euro bedraagt.

In Nederland bestaat slechts één vergunninghouder, aan wie het is toegestaan om bedrijfsmatig of voor het publiek prijsvragen uit te schrijven. Dat is de Stichting Nationale Sporttotalisator. Dat betekent overigens niet dat het organiseren van een voetbalpool, bijvoorbeeld op het werk of voor familie en vrienden is verboden. Echter, als het aan de winnaars uit te keren prijzengeld hoger is dan 454 euro, moet er over dat bedrag 29 procent kansspelbelasting worden betaald. Dit geldt ook indien de prijzen in goederen worden uitbetaald (zogenaamde prijzen in natura), indien de waarde daarvan meer dan 454 euro omvat. Er zijn veel bedrijven die zich niet bewust zijn van dit gegeven. Zij laten hun werknemers daarom alle vrijheid om (voetbal)pools te organiseren. Dit terwijl het voor de Belastingdienst heel gemakkelijk is om fiscale controles uit te voeren, omdat bedrijfsnamen en de deelnemers op vrijwel alle internetsites die zich met dergelijke pools bezighouden, worden vermeld.

Kort samengevat: wanneer de prijs niet meer dan 454 euro bedraagt, hoeft geen belasting te worden betaald. De belasting dient over de gehele prijs te worden betaald, waardoor boven de 454 euro direct 29 procent over het gehele bedrag dient te worden voldaan. Indien een werknemer twee prijzen wint in één kansspel, worden alle gewonnen prijzen bij elkaar opgeteld en als één prijs beschouwd. De kansspelbelasting zal dan over het totaalbedrag van de gewonnen prijs worden berekend.

Een ander belangrijk punt om rekening mee te houden bij de organisatie van een (voetbal)pool is het volgende. Vaak wordt een pool door een werknemer georganiseerd. In dat geval is de betreffende werknemer aansprakelijk voor de afdracht van de over het prijzengeld verschuldigde kansspelbelasting. Wanneer een werknemer een pool organiseert in opdracht van de organisatie, is de organisatie echter belastingplichtig.

Wees dus bedacht op de organisatie van WK-pools met een prijzenpot van boven de 454 euro. Het is immers mogelijk dat een winnaar achteraf een aanslag krijgt van de Belastingdienst.