Niet tijdig opzeggen arbeidsovereenkomst maakt werknemer schadeplichtig

expertise:

Employment law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

31 December 2000

Als een werknemer zijn arbeidsovereenkomst wil opzeggen, dan dient hij een opzegtermijn in acht te nemen. Doet hij dat niet, dan heeft de werkgever in beginsel recht op schadevergoeding. Dit volgt uit een uitspraak van de kantonrechter te Bergen op Zoom van 1 juli 2009.

Feiten
Een werknemer had een contract voor onbepaalde tijd. Op 1 augustus 2008 nam hij schriftelijk ontslag. De man wilde dat de arbeidsverhouding per 1 september eindigde. Bij het opzeggen moet echter altijd (minimaal) een maand als opzegtermijn in acht worden genomen. Omdat dit een kalendermaand betreft, zou het contract in deze zaak pas 1 oktober eindigen. Of een opzegging wordt gedaan op de eerste of laatste dag van de maand maakt niet uit. In beide gevallen eindigt het contract op de laatste dag van de volgende maand.

De werkgever stuurde de man een brief dat hij niet akkoord ging met de opzegging per 1 september en dat hij de werknemer hield aan de wettelijke opzegtermijn. De werknemer besloot hierop na 1 september niet meer op het werk te verschijnen. Volgens de werknemer was de werkgever telefonisch akkoord gegaan met de opzegging per 1 september. Bewijs had hij echter niet. De werkgever stapte hierop naar de rechter om een schadevergoeding af te dwingen.

Uitspraak
Volgens de rechter was de werknemer schadeplichtig, omdat hij zich niet aan de opzegtermijn had gehouden. De werknemer moest de gefixeerde schadevergoeding van een maandsalaris inclusief toeslagen en wettelijke rente. De gefixeerde schadevergoeding is namelijk gelijk aan het bedrag van het in geld vastgesteld loon voor de tijd dat de werknemer volgens contract de werkzaamheden had moeten uitvoeren.

Rechtbank Bergen op Zoom, sector kanton, 1 juli 2009, LJN BJ1683

(Bron: www.arbeidsrecht.nl)