Opzegging arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk zonder financiële tegemoetkoming?

expertise:

Employment law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

31 December 2000

De kantonrechter te Haarlem heeft op 12 januari 2011 uitspraak gedaan inzake een mogelijk kennelijk onredelijke opzegging. Werkgever had in casu een ontslagvergunning bij het UWV aangevraagd, welke is verleend op grond van teruglopende bedrijfsresultaten. Hierop heeft werkgever werknemer ontslagen. Werknemer is echter van oordeel dat deze opzegging kennelijk onredelijk is, daar werkgever geen enkele financiële tegemoetkoming heeft verricht.

De feiten

Werknemer is op 1 maart 1993 bij werkgever in dienst getreden als productiemedewerker. Wegens teruglopende bedrijfsresultaten heeft werkgever een ontslagvergunning bij het UWV aangevraagd voor werknemer, welke toentertijd 17 jaar werkzaam was bij werkgever. Het UWV heeft deze ontslagvergunning verleend, waarop werkgever de arbeidsovereenkomst met werknemer tegen 31 maart 2010 heeft opgezegd.

Werknemer vordert een verklaring voor recht en betaling van € 20.000,- schadevergoeding. Hij is van mening dat de opzegging kennelijk onredelijk is, daar geen enkele vergoeding jegens hem is verricht. Hierbij verwijst hij naar zijn langdurige dienstverband, de slechte vooruitzichten op ander passend werk en de niet ondernomen actie hiervoor door werkgever.

Werkgever stelt dat hij 11 van de 12 medewerkers heeft moeten ontslaan, vanwege de verslechterde bedrijfsresultaten. Voorts is hij van oordeel dat de enkele omstandigheid dat geen vergoeding is aangeboden niet tot een kennelijk onredelijk ontslag kan leiden.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de opzegging wegens teruglopende bedrijfsresultaten in beginsel niet kennelijk onredelijk is. De vraag is thans of de bijkomende omstandigheden, zoals: lange duur dienstverband, geen actie door werkgever voor het vinden van passende arbeid, moeilijkheidsgraad vinden ander werk en het niet aanbieden van een schadevergoeding tot een ander oordeel zullen leiden.

Het antwoord is ontkennend, waardoor er geen sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. Werknemer wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld.

www.rechtspraak.nl, LJN: BP1261