Peildata bij boedelscheiding

expertise:

Family & Inheritance law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

31 August 2001

In het familie-erfrecht werkzame rechters, advocaten en notarissen zien zich vaak voor de vraag gesteld, welke peildatum moet worden gehanteerd bij de verdeling van een gemeenschap of gemeenschappelijke vermogensbestanddelen. De vraag welke peiodatum geldt, is reeds actueel tijdens het eerste gesprek dat echtelieden hebben met hun advocaat. Als het niet mogelijk is daarover snel duidelheid te verkrijgen, kan deze vraag in procedures over de verdeling na echtscheiding nog jarenlang de gemoederen verhitten. In dit artikel wordt gepoogd helderheid te verschaffen over de hanteren peildata. 

Download bijlage: peildata boedelscheiding sept 99 (PDF, 389 KB)