Politiek wil thuiswerken bevorderen: wetsvoorstel in de maak

expertise:

Employment law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

31 December 2000

Politieke partijen Groenlinks en het CDA werken samen aan een wetsontwerp om thuiswerken te bevorderen. Het is voor het eerst dat het CDA en GroenLinks samen een initiatiefwetsvoorstel indienen. In het voorstel mogen werkgevers alleen beargumenteerd om zwaarwegende redenen verzoeken tot flexibele werktijden en thuiswerken afwijzen.

Volgens Groenlinks en het CDA is hun wetsvoorstel goed voor de arbeidsproductiviteit, voor de gezondheid van werknemers, voor het milieu, voor de aanpak van files en uitstekend voor de combinatie van werk en zorgtaken. Zij verwachten ook gunstige gevolgen voor de arbeidsparticipatie van vooral vrouwen. Vrouwen worstelen vaak met de combinatie van werk en zorg voor kinderen en ouders.

 

De twee partijen verwachten brede steun in de Tweede Kamer voor het voorstel, dat Wet Flexibel Werken heet. De indieners hopen het wetsvoorstel voor het kerstreces in te dienen bij de Raad van State. De wet kan dan voor de zomer worden ingevoerd, hopen ze.

Zie ook: