Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheid van journalist en uitgever voor publicaties waarin de volledige naam van de verdachte is vermeld

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

18 December 2015

Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid van journalist en uitgever voor publicaties waarin de volledige naam van de verdachte is vermeld. Vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM); eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 8 EVRM). Belangenafweging; noodzakelijkheidstoets (art. 10 lid 2 EVRM); rechtspraak EHRM.

ECLI:NL:HR:2015:3627, 18 december 2015, nr. 14/04733

Klik hier voor de volledige uitspraak.