Uitspraak Hoge Raad: Antilliaanse zaak. IPR. Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

12 February 2021

Internationale bevoegdheid. Ambtshalve toepassing. Samenhang (art. 103 Rv Curaçao). Motiveringsklachten.

ECLI:NL:HR:2021:230, 12 februari 2021, 19/03551.

Lees hier de volledige uitspraak.