Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

12 November 2021

Opzegging arbeidsovereenkomst door arbeidsongeschikte werknemer met psychische klachten; onderzoeksplicht werkgever; art. 3:34 BW. Aannemelijkheid dat werknemer op zijn opzegging zou zijn teruggekomen; causaal verband. Uitleg rechterlijke uitspraak.

ECLI:NL:HR:2021:1669, 12 november 2021, 20/02221.

Lees hier de volledige uitspraak.