Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

24 January 2022

Verzoek werknemer tot ontbinding arbeidsovereenkomst met toekenning transitievergoeding en billijke vergoeding (art. 7:671c lid 1 en lid 2 onder b BW en art. 7:673 lid 1 onder b sub 2 BW). Beoordeling omstandigheden in onderling verband en samenhang. Goed werkgeverschap (art. 7:611 BW); Xella-beslissing (HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1734).

ECLI:NL:HR:2022:63, 21 januari 2022, 20/04151.

Lees hier de volledige uitspraak.