Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

11 March 2022

Rechtsmacht. Art. 26 lid 2 Verordening Brussel I-bis. Vergewisplicht. Is verweerder op de hoogte gebracht van zijn recht bevoegdheid van gerecht te betwisten?

ECLI:NL:HR:2022:345, 11 maart 2022, 20/04274.

Lees hier de volledige uitspraak.