Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

30 June 2023

Heeft werkgever voldaan aan mededelingseis (art. 7:677 lid 1 BW)? Betekenis van deugdelijk onderzoek naar gedragingen van werknemer.

ECLI:NL:HR:2023:1008, 30 juni 2023, 22/01726.

Lees hier de volledige uitspraak.