Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Overeenkomstenrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

24 March 2023

Maatstaf om overeenkomst als arbeidsovereenkomst aan te merken, art. 7:610 BW; betekenis vrijheid om te komen werken en vrijheid om zich te laten vervangen. Rechtsvormende taak Hoge Raad.

ECLI:NL:HR:2023:443, 24 maart 2023, 21/02090.

Lees hier de volledige uitspraak.