Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

21 May 2021

Is verzoek tot nietigverklaring van ontslag op staande voet tijdig ingediend? Beroep op termijn van art. 7:686a lid 4, onder a, BW. Taak rechter om vast te stellen wanneer wettelijke termijn afloopt.

ECLI:NL:HR:2021:747, 21 mei 2021, 20/00929.

Lees hier de volledige uitspraak.