Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Uitleg begrip ‘vakantie’ in art. 7:634 BW.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

09 June 2023

Bovenwettelijke vakantie ingezet voor andere doeleinden, recht op loon, art. 7:639 BW en art. 7:645 BW. Uitleg cao NS, vaststellingsovereenkomst, afwijken dwingend recht. Grenzen rechtsstrijd, meer toewijzen dan gevorderd. Hoge Raad doet zelf af.

ECLI:NL:HR:2023:816, 9 juni 2023, 21/05265.

Lees hier de volledige uitspraak.