Uitspraak Hoge Raad: Arbitrage. Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

16 July 2021

Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis. Art. 1065 lid 1 Rv. Strijd met openbare orde. Arbitraal vonnis met obiter dictum; zelfstandig dragende grond? Vgl. HR 29 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ0713.

ECLI:NL:HR:2021:1171, 16 juli 2021, 20/00207.

Lees hier de volledige uitspraak.