Uitspraak Hoge Raad: Arbitragerecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

07 July 2023

Overgangsrecht; art. IV Wet modernisering arbitragerecht. Absoluut bevoegde rechter bij exequaturverzoek na buitenlandse arbitrage die voor 1 januari 2015 aanhangig is gemaakt: voorzieningenrechter (art. 1075 (oud) Rv; art. 1076 lid 6 (oud) Rv) of gerechtshof (art. 1075 lid 2 Rv; art. 1076 lid 6 Rv)?

ECLI:NL:HR:2023:1072, 7 juli 2023, 22/03272.

Lees hier de volledige uitspraak.