Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

29 May 2020

Art. 35d, lid 1, aanhef en letter c, Successiewet. Bedrijfsopvolgingsregeling. Schenking van aandelen. Binnen bezitstermijn door (klein)dochtervennootschap gekochte aandelen.

ECLI:NL:HR:2020:990, 29 mei 2020, 19-00189.

Lees hier de volledige uitspraak.