Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

09 April 2021

Art. 4, lid 3, letter b, WBR. Fictieve onroerende zaken. Belang in de rechtspersoon. Verkrijging van alleen de juridische eigendom van alle aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon.

ECLI:NL:HR:2021:504, 9 april 2021, 20/00859.

Lees hier de volledige uitspraak.