Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

20 October 2017

De wetswijziging van 1 oktober 2015 die het mogelijk maakt een door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde te verhogen, is ook van toepassing op lopende procedures van vóór die datum. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. De wetswijziging heeft onmiddellijke werking omdat niet in specifiek overgangsrecht is voorzien.

Verhoging WOZ-waarde. Directe werking. Hof heeft hoger beroep ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.

ECLI:NL:HR:2017:2656, 20 oktober 2017, nr. 16/02441

Klik hier voor de volledige uitspraak.