Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

20 October 2017

De Inspecteur kan aan een ontbonden vennootschap onder firma (vof) geen bestuurlijke boete opleggen indien het beboetbare feit heeft plaatsgevonden vanaf 1 juli 2009. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.

Naheffing loonheffing van een vof mede over periode voorafgaande aan schriftelijke vastlegging van het firmacontract. Vergrijpboete opgelegd na ontbinding vof. HR ambtshalve: vof kan geen inhoudingsplichtige zijn vóór haar totstandkoming.

ECLI:NL:HR:2017:2655, 20 oktober 2017, nr. 16/05235

Klik hier voor de volledige uitspraak.