Uitspraak Hoge Raad: Beroepsaansprakelijkheid accountant

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

22 September 2017

Beroepsaansprakelijkheid accountant. Waarschuwingsplicht. Belang oordeel tuchtrechter voor oordeel over aansprakelijkheid, motivering. Causaal verband tussen ontbreken waarschuwing en schade, motivering.

ECLI:NL:HR:2017:2452, 22 september 2017, nr. 16/03468

Klik hier voor de volledige uitspraak.