Uitspraak Hoge Raad: Beslag- en executierecht. Onrechtmatige daad.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

15 July 2022

Bij conservatoir beslag ten behoeve van bank wordt ten onrechte laptop derde meegenomen en na einde beslag niet teruggegeven. Vraag of risicoaansprakelijkheid van beslaglegger ook bestaat voor schade die derde lijdt doordat de deurwaarder zonder verlof of titel zaken van derde in beslag neemt. Samenhang met zaak 21/02628 (vrijwaring).

ECLI:NL:HR:2022:1110, 15 juli 2022, 21/00938.

Lees hier de volledige uitspraak.