Uitspraak Hoge Raad: Bevoegdheidsverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

16 December 2022

Art. 112 lid 1 Grondwet. Ontvankelijkheid. Belastingdienst verstrekt inkomensverklaringen van huurders aan verhuurders. Verwerking persoonsgegevens. Feitelijk handelen. Zijn art. 36 Wbp (oud) en art. 40 Wbp (oud) gericht op beoordeling onrechtmatigheid van dergelijk feitelijk handelen? Bevatte art. 7:252a BW vóór 1 april 2016 wettelijke verplichting voor Belastingdienst tot verstrekking van inkomensgegevens aan verhuurders? ABRvS 10 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1375.

ECLI:NL:HR:2022:1866, 16 december 2022, 21/01249.

Lees hier de volledige uitspraak.