Uitspraak Hoge Raad: Burgerlijk procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

13 November 2020

Dwangsom (art. 611a en 611d Rv). Goederenrecht; noodweg (art. 5:57 BW). Kan aan veroordeling tot naleving van voorwaarden, gesteld aan gebruik noodweg, een dwangsom worden verbonden als deze voorwaarden moeten worden nageleefd door huurders of gebruikers van ingesloten erf? Onmogelijkheid nakoming hoofdveroordeling. Welke voorwaarden kunnen aan aanwijzing noodweg worden verbonden?

ECLI:NL:HR:2020:1783, 13 november 2020, 19/02914.

Lees hier de volledige uitspraak.