Uitspraak Hoge Raad: Burgerlijk procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

29 September 2023

Artikel 12 Rv.

ECLI:NL:HR:2023:1265, 29 september 2023, 22/01718.

Lees hier de volledige uitspraak.