Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

18 February 2022

Schadestaatprocedure t.a.v. toegebracht oogletsel. Afwijzing diverse schadeposten, waaronder gederfde inkomsten en kosten huishoudelijke hulp. Taak rechter bij begroten schade (art. 6:97 BW).

ECLI:NL:HR:2022:272, 18 februari 2022, 20/02303.

Lees hier de volledige uitspraak.