Uitspraak Hoge Raad: Cassatie in het belang der wet. Faillissementsgijzeling (art. 87 Fw).

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

22 January 2021

In verzekerde bewaringstelling van bestuurder van gefailleerde vennootschappen (art. 87 Fw in verbinding met art. 106 Fw). Loopt wettelijke termijn van art. 87 lid 3 Fw door gedurende voorwaardelijke schorsing? Dient de rechter vrijheidsbeperkende voorwaarden die aan de schorsing zijn verbonden, periodiek te toetsen, onder meer op proportionaliteit en subsidiariteit?

ECLI:NL:HR:2021:102, 22 januari 2021, 20/03587.

Lees hier de volledige uitspraak.