Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

26 May 2023

Huur woonruimte. Waterschade aan het gehuurde en de benedenwoning. Ziet bewijsvermoeden van art. 7:218 lid 2 BW ook op bestaan van tekortkoming als oorzaak van schade? Procesrecht. Niet prijsgegeven grondslagen.

ECLI:NL:HR:2023:775, 26 mei 2023, 22/00018.

Lees hier de volledige uitspraak.