Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

21 May 2021

Incidentele vordering tot voeging. Vereisten voor voeging (art. 217 Rv). Precedentwerking.

ECLI:NL:HR:2021:750, 21 mei 2021, 20/01940.

Lees hier de volledige uitspraak.