Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

26 November 2021

Verkoop onroerende zaak door overheidslichaam. Gebondenheid aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur, gelijkheidsbeginsel (art. 3:14 BW). Verplichting voor overheidslichaam om mededingingsruimte en transparantie te bieden. Staatssteun?

ECLI:NL:HR:2021:1778, 26 november 2021, 20/00123.

Lees hier de volledige uitspraak.