Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

03 June 2022

Art. 7:627 en 7:628 lid 1 (oud) BW. Faillissement. Loongarantieregeling Werkloosheidswet. Heeft werknemer die bij doorstart na faillietverklaring tegen gelijke arbeidsvoorwaarden in dienst treedt van verkrijger, vanaf indiensttreding bij verkrijger recht op loon van gefailleerde werkgever?

ECLI:NL:HR:2022:823, 3 juni 2022, 20/03776.

Lees hier de volledige uitspraak.