Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

01 July 2022

Art. 611a lid 1 Rv. Hoofdveroordeling bij opleggen van dwangsom. Kan aan voorwaarde van zekerheidstelling bij uitvoerbaarverklaring bij voorraad dwangsom worden verbonden?

ECLI:NL:HR:2022:987, 1 juli 2022, 21/00718.

Lees hier de volledige uitspraak.