Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht. Caribische zaak (Sint Maarten).

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

04 May 2018

Goederenrecht. Overheidseigendom; onroerende zaak die geen andere eigenaar heeft (art. 5:24 BWSM en art. 572 (oud) BWNA). Uitleg notariële leveringsakte. Omvang partijdebat over tijdstip inschrijving akte. Verkrijgende verjaring; bezit.

ECLI:NL:HR:2018:696, 4 mei 2018, nr. 17/00482

Klik hier voor de volledige uitspraak.