Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht. Onrechtmatige daad, verjaring (ECLI:NL:HR:2020:1413, 11 september 2020, 19-02396)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

11 September 2020

Aanvang verjaringstermijn (art. 3:310 lid 1 BW). Geldt wetenschap van bestuurder van benadeelde rechtspersoon ten aanzien van de onrechtmatige daad van een derde als wetenschap van de rechtspersoon? Belangenverstrengeling van bestuurder. Verlengingsgrond voor verjaring tussen rechtspersonen en hun bestuurders (art. 3:320 en 3:321 lid 1, onder d, BW).

ECLI:NL:HR:2020:1413, 11 september 2020, 19-02396.

Lees hier de volledige uitspraak.