Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

15 September 2017

Contractenrecht. Franchiseovereenkomst supermarkt. Ontbinding, omvang schadevergoeding. Berekening gederfde winst, verrekening geschat ondernemersloon, ontbreken inkomensgegevens. Fout bij omrekening jaarwinst over deel jaar. Over het hoofd zien vordering vergoeding beslagkosten. Hoge Raad doet zelf af.

ECLI:NL:HR:2017:2372, 15 september 2017, nr. 16/02505

Klik hier voor de volledige uitspraak.