Uitspraak Hoge Raad: Echtscheiding.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

29 September 2023

Verdeling wettelijke gemeenschap van goederen. Procesrecht. Heeft hof terecht akte geweigerd op grond van tweeconclusieregel? Vallen erfrechtelijke verkrijging krachtens buitenlands erfrecht en ontslagvergoeding in de gemeenschap?

ECLI:NL:HR:2023:1334, 29 september 2023, 22/02382.

Lees hier de volledige uitspraak.