Uitspraak Hoge Raad: Enquêterecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

04 November 2016

VEB c.s. en Stichting Beheer zijn wel bevoegd tot het verzoeken van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van SNS Reaal. Slotervaartbeschikking; uitleg van art. 2:346 lid 1, aanhef en onder b, BW in het licht van de strekking van het enquêterecht. 

ECLI:NL:HR:2016:2456, 4 november 2016, nr. 15/04619

Klik hier voor de volledige uitspraak.